29.duben 2017      15:19:10
obec@trebesov.cz                          | Domů | Vyhledej | Aktualizace |   
 
29.08.2015
     Pozvánka na schůzi OU Třebešov
..............................................
14.05.2015
     Video z slavnostního otevírání nových výrobních hal spol Matrix a.s. v Třebešově.
..............................................
28.03.2015
     Velikonoční tvoření - fotografie - video
..............................................
25.11.2014
     Fotografie z hasičských akcí
..............................................
Obecní úřad Třebešov - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz
5. ARCHIV rok 2011 - - - - Úřední deska obce Třebešova - - - - Tisk článku   

 Rok 2011

Název dokument

Datum vyvěšení

 

Datum Sejmutí

 

Zhotovitel dokumentu

Formát ke stažení PDF

Výzva k podání nabídky pro výběr uchazeče na zpracování územního plánu Třebešov 06.01.2011 30.01.2012 OÚ Třebešov
Zadání územního plánu Třebešov 28.12.2011 31.01.2012 MÚ RK
Informace k novele zákona o dani z nemovitostí 27.12.2011 31.01.2012 FÚ RK
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebešov 30.11.2011 15.12.2011 OÚ Třebešov
Návrh rozpočtu Mikroregionu Rychnovsko na rok 2012 30.11.2011 20.12.2011 DSO Mikroregion Rychnovsko
Návrh rozpočtu DSO VSCS na rok 2012 + pozvánka na 47. zasedání 29.11.2011 20.12.2011 DSO VSCS
Návrh rozpočtu DSO Dolní Bělá na rok 2012 25.11.2011 13.12.2011 DSO Dolní Bělá
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 07.10.2011 07.11.2011 ČEZ
Veřejná vyhláška - změna č. 15 územního plánu města Rychnov nad Kněžnou 21.09.2011 15.11.2011 MÚ RK
Pozvánka na zasedání VSCS 12.09.2011 20.09.2011 VSCS
Veřejná vyhláška o vydání zásad územního rozvoje královehradeckého kraje 12.09.2011 22.10.2011 KÚ KHK
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebešov 12.09.2011 23.09.2011 OÚ Třebešov

Záměr obceTřebešov pronajmout obecní cesty a čp. 33 v obci Třebešov

06.09.2011 23.09.2011 OÚ Třebešov
Záměr obce Třebešov prodat pozemky 06.09.2011 23.09.2011 OÚ Třebešov
Záměr obce Třebešov darovat pozemky 06.09.2011 23.09.2011 OÚ Třebešov
Veřejná vyhláška - změna č. 14 územního plánu města Rychnov nad Kněžnou 03.09.2011 18.10.2011 MÚ RK
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání zadání územního plánu Třebešov 01.09.2011 01.10.2011 MÚ RK
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o návrhu územního plánu Černíkovice 30.07.2011 15.09.2011 MÚ RK
Nařízení č. 2/2011 o možnosti převzetí lesní hospodářské osnovy 30.07.2011 31.08.2011 MÚ RK
Veřejná vyhláška - změna č. 13 územního plánu města Rychnov nad Kněžnou 09.07.2011 31.08.2011 MÚ RK
Veřejná vyhláška - Prodloužení kanalizace p.p.282/12 09.07.2011 31.08.2011 MÚ RK
Pozvánka va veřejné zasedání zastupitelstva obce 18.06.2011 27.06.2011 OÚ Třebešov
Veřejná vyhláška - změna č. 12 územního plánu Rychnov nad Kněžnou 04.06.2011 21.07.2011 MÚ RK
Závěrečný účet + Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Rychnovsko za rok 2010 04.06.2011 21.06.2011 DSO Mikroregion
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Obce Třebešov za rok 2010 02.06.2011 27.06.2011 OÚ Třebešov
Rozvaha, výsledovka + příloha Obce Třebešov k 31.12.2010 02.06.2011 27.06.2011 OÚ Třebešov
Zpráva o vysledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 02.06.2011 27.06.2011 OÚ Třebešov
Závěrečný účet Obce Třebešov + příloha k účetní závěrce za rok 2010 02.06.2011 27.06.2011 OÚ Třebešov
Oznámení výběrového řízení č. HMSR/137/2010 4. kolo 02.06.2011 03.07.2011 ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejná vyhláška " Prodloužení kanalizece " p.č. 282/12 28.05.2011 19.06.2011 MÚ RK
Došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů Sčítání lidu, domů a bytů 17.05.2011 16.06.2011 ČSÚ
Pozvánka na schůzi DSO Dolní Bělá 16.05.2011 24.05.2011 DSO Dolní Bělá
Veřejná vyhláška - změna č. 11 územního plánu Rychnov nad Kněžnou 12.05.2011 30.06.2011 MÚ RK
Závěrečný účet VSCS 2010 09.05.2011 26.05.2011 DSO VSCS
Pozvánka na. zasedání VSCS 09.05.2011 26.05.2011 DSO VSCS
Závěrečný účet Svazku obcí Dolní Bělá za rok 2010 vč. příloh: Přezkum hospodaření 2010, Výkaz o plnění rozpočtu 122010, Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát 122010 06.05.2011 24.05.2011 DSO Dolní Bělá
Znovuotevření knihovny OU Třebešov 30.04.2011 31.05.2011 OÚ Třebešov
Veřejná vyhláška " Projednání územního plánu Rychnov nad Kněžnou " 27.04.2011 28.05.2011 MÚ RK
Veřejná vyhláška na "Daň z nemovitosti rok 2011" 27.04.2011 28.05.2011 FÚ RK
Veřejná vyhláška stavba " Rodinný dům s garáží " st.p. č. 282/12, p.p.č. 3370 27.042011 15.06.2011 MÚ RK
Veřejná vyhláška stavba " Rodinný dům s garáží " st.p. č. 282/12, p.p.č. 3371 27.4.2011 15.06.2011 MÚ RK
Veřejná vyhláška " Prodloužení vodovodního řadu Třebešov " p.č. 3384, 282/12 27.04.2011 15.06.2011 MÚ RK
Zahájení územního a stavebního řízení "RD s garáží" na p.p. 3371 a st.p. č. 282/12 21.03.2011 20.04.2011 MÚ RK
Zahájení územního a stavebního řízení "RD s garáží, jímka, přípojka vody " na p.p. 3370 a st.p. č. 282/12 14.03.2011 13.04.2011 MÚ RK
Zahájení územního řízení "Prodloužení vodovodního řadu" Třebešov p.č. 3384, 282/12 08.03.2011 07.04.2011 MÚ RK
Pozvánka va veřejné zasedání zastupitelstva obce 08.03.2011 24.03.2011 OÚ Třebešov
Návrh rozpočtu obce Třebešov na rok 2011 08.03.2011 24.03.2011 OÚ Třebešov
Informace - seznam pracovišť ČSÚ v Královehradeckém kraji 07.03.2011 08.04.2011 ČSÚ RK
Informace o konání sčítání lidu v roce 2011 v ČR 06.03.2011 06.04.2011 ČSÚ
Přerušení provozu knihovny 28.02.2011 01.04.2011 OU Třebešov
Oznámení o zrušení odloučeného pracoviště Pozemkového fondu ČR v RK 28.02.2011 15.03.2011 Pozemkový úřad RK
Schválení jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Třebešov 07.02.2011

22.02.2011

Pozemkový úřad RK
Oznámení o výběrové řízení HMSR/6/2011-3 kolo 24.01.2011 24.02.2011 ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznámení o uložení písemností p. Petr Školník 11.01.2011 21.02.2011 FÚ RK
         

nahoru
                                             © 2008 TH SOFT a obec Třebešov
Created by Jiří Trojan 06/2008