Název dokumentu Datum vyvěšení Datum sejmutí Zhotovitel dokumentů Formát dokumentu
Volba prezidenta České republiky – oznámení o době a místě konání voleb  27.12.2012   11.01.2013 OÚ Třebešov  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15.12.2012  31.12.2012 OÚ Třebešov   
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,o místním poplatku ze psů 15.12.2012   31.12.2012 OÚ Třebešov    
Pozvánka na 12. veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebešov 07.12.2012  14.12.2012 OÚ Třebešov  
Pozvánka na schůzi DSO VSCS + Návrh rozpočtu 03.12.2012  18.12.2012 DSO VSCS  
 
Pozvánka na schůzi DSO Dolní Bělá + Návrh rozpočtu 27.11.2012  13.12.2012 DSO Dolní Bělá   
 
Volby prezidenta Stanovení počtu členů okrskové volební komise, počtu volebních okrsků. 12.11.2012   11.01.2013 OÚ Třebešov  
Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Rychnovsko 08.11.2012  28.11.2012 DSO Mikroregion Rychnovsko  
Záměr pronájmu č.p. 33 15.10.2012  31.10.2012 OÚ Třebešov  
Pozvánka na 11. veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebešov 27.09.2012  10.10.2012 OÚ Třebešov  
Oznámení o době a konání voleb do zastupitelstva královehradeckého kraje 27.09.2012   12.10.2012 OÚ Třebešov  
Pozvánka na 10. veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebešov 18.09.2012   27.09.2012 OÚ Třebešov  
Pozvánka na 50. zasedání VSCS 18.09.2012  27.09.2012 DSO VSCS  
Stanovení počtu členů okrskové volební komise, počtu volebních okrsků a jmenování zapisovatelky 13.08.2012   12.10.2012 OÚ Třebešov  
Pozvánka na 9. veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebešov 28.06.2012

 13.07.2012

OÚ Třebešov  
Pozvánka na 49. zasedání VSCS 15.06.2012  26.06.2012 DSO VSCS  
Veřejná vyhláška změny č.15 ÚP Rychnov nad Kněžnou 11.06.2012  31.07.2012 MÚ RK  
Závěrečný účet Mikroregionu Rychnovsko + zpráva auditora 08.06.2012  28.06.2012 Mikroregion Rychnovsko  
Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Rychnovsko 08.06.2012  28.06.2012 Mikroregion Rychnovsko  
Pozvánka na 8. veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebešov 07.06.2012  13.06.2012 OÚ Třebešov  
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Obce Třebešov za rok 2011 30.05.2012  15.06.2012 OÚ Třebešov  
Rozvaha, výsledovka + příloha Obce Třebešov k 31.12.2011 30.05.2012  15.06.2012 OÚ Třebešov  
Zpráva o vysledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 30.05.2012  15.06.2012 OÚ Třebešov  
závěrečný účet obce třebešov – inventarizační zpráva 30.05.2012  15.06.2012 OÚ Třebešov  
Závěrečný účet obce Třebešov 2011 + příloha text 30.05.2012  15.06.2012 OÚ Třebešov  
Pozvánka na schůzi Svazku obcí Dolní Bělá 24.05.2012 17.05.2012  24.05.2012 DSO Dolní Bělá  
Závěrečný účet za rok 2011 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Dolní Bělá 07.05.2012 24.05.2012 DSO Dolní Bělá  
 
Veřejná vyhláška – Daň z nemovitosti 2012  05.04.2012  05.05.2012  FÚ RK   
Pozvánka na 48. zasedání VSCS  16.03.2012  03.04.2012  DSO VSCS   
Závěrečný účet za rok 2011 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VSCS za rok 2011 06.03.2012 03.04.2012  DSO VSCS  
 
Pozvánka na 7. veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebešov 01.03.2012 15.03.2012 OÚ Třebešov  
Návrh rozpočtu obce Třebešov na rok 2012  29.02.2012  15.03.2012  OÚ Třebešov