Historie obce Třebešov

Současnost obce Třebešov
18.11.2016

Kronika Třebešova byla založena roku 1897, starostou Vojtěchem Bezděkem, který byl starostou od začátku roku 1882 nepřetržitě až do 23. června 1914 tj. 32 let .
Historie obce (z Kroniky)