Pozvánka na Den obce 2022
16.6.2022
Svatováclavské posezení s harmonikou
6.9.2022

Dne 25.6.2022 se v naší obci na místním hřišti konala od 15 hodin tradiční akce „Den obce“, pořádaná Obcí Třebešov.

Celý den nám přálo krásné počasí, panovala všudypřítomná dobrá nálada a přišlo se pobavit množství jak místních obyvatel, tak i přespolních. S radostí můžeme konstatovat i na základě odezvy našich spoluobčanů, že se celá akce vydařila.

A jaký že byl vlastně program letošního Dne obce Třebešov? Všichni účastníci měli možnost vyslechnout poutavé vyprávění zkušeného sokolníka a prohlídnout si zblízka jeho opeřené svěřence. Vyslechnout si slova policejních psovodů, včetně shlédnutí jejich výcviku a zadržení zloděje policejním chlupáčem. Prohlédnout si vozidla obvodního oddělení a dopravní služby Policie ČR z Rychnova nad Kněžnou. Svůj sanitní vůz nám přijela ukázat Zdravotnická záchranná služba z Rychnova nad Kněžnou. Zahanbit se nenechali ani naši místní dobrovolní hasiči, kteří předvedli svůj zánovní hasičský dopravní automobil a starou „koňku“ stříkačku od fy. Smékal z konce 19. století. Úsměv na rtech a zároveň respekt vyvolala ukázka požárního útoku našeho hasičského potěru, který se ukázky zhostil s pověstnou dětskou zarputilostí. Hořící dřevěná maketa domečku neměla šanci. Hlavně pro děti byl na místě skákací hrad, projížďky na koníkovi, ukázka agility a možnost si zastříkat vodou z opravdové hasičské hadice. Fronta špuntů se tvořila u, mezi dětmi oblíbeného a naopak maminkami, při následném mytí a praní, zatracovaného, malování na obličej (a občas i oblečení).  Pro ty nejmenší byly připraveny odměny v podobě nanuků, dalších sladkostí a sladkých nápojů.

Zlatým hřebem byl těžkotonážní jeřáb, který pomocí montážní plošiny vyvážel zájemce do výšky 70 m, odkud se naskytl všem odvážlivcům přenádherný výhled jak na naší vísku, tak i na širší okolí. Tato vyhlídková jízda nám všem umožnila, přesvědčit se na vlastní oči z ptačí perspektivy, v jak krásné a malebné vesničce máme možnost žít.

Jako bonus bylo připraveno pohoštění zdarma, v podobě výborných grilovaných kýt, párků v rohlíku apod. Žízeň jsme zaháněli moky jak alkoholickými, tak i těmi bez alkoholu, každý dle svých preferencí. S přibývajícím časem nahradila hudební kulisu taktéž reprodukovaná hudba, ale již pouštěná profesionálem ve svém oboru a celý den byl zakončen diskotékou, při které byla možnost si zatančit a probrat život ze všech stran nejen se svými sousedy a přáteli.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat nejenom těm, kteří přišli a svým dílem se podíleli na skvělé atmosféře, ale i všem dobrým lidem, kteří neváhali a podíleli se jak na přípravě celého dne, tak i následném úklidu den následující.