Náš hasičský sbor působí v obci Třebešov, která se nachází na východě čech v Královéhradeckém kraji v okrese Rychnov nad Kněžnou.

Máme 84 členů a jsme zařazeni do výjezdové kategorie JPO III. Vyjíždíme tedy do 10 minut od zaznění sirény na naší hasičské zbrojnici, která je spouštěna pomocí radiového signálu z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územního odboru Rychnově nad Kněžnou. Jako podpůrný signalizační prostředek nám slouží SMS brána, tady příchozí SMS na mobilní telefon každého člena výjezdové skupiny.

Naše výjezdová jednotka se podílí na operativní činnosti hasičů nejen v naší obci, ale i mimo ní v rámci poplachových plánů okresu. Máme nemalé zkušenosti z akcí výpomoci při likvidací následků povodní a jiných živelných událostech.