Návrh rozpočtu VsCs na rok 2018 ke schválení na zasedání dne 7.12.2017