Obec Třebešov – Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místních poplatku za provoz schromažňování , sběru, přepravy,třidění, odpadů.