Obec Třebešov- Rozpočtové opatření č.10/2019 – SCH 16.12.2019