Obec Třebešov- Rozpočtové opatření č.2/2020-SCH 10.6.2020.