Obec Třebešov – Rozpočtové opatření č. 4/2023 – SCH 26. 06. 2023