Obec Třebešov – Rozpočtové opatření č. 7/2023 – SCH 14.12.2023