Obec Třebešov – Rozpočtové opatření č. 8/2022- SCH 21.12.2022