Obec Třebešov – Záměr uzavření pachtovní smlouvy o zemědělském pachtu.