Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za odvoz komunálního odpadu na rok 2019 .