OU Třebešov – Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu