Rozpočtové opatření Obce Třebešov č.7 z 13.11.2017