Rozpočtové opatření předsedy č. 5/2017 předložené na vědomí na jednání VsCs dne 7.12.2017