Schválený Závěrečný účet Obce Třebešov za rok 2018 .