SO Dolní Bělá- Pozvánka na schůzi Svazku obcí Dolní Bělá