Stanovení počtu členů okrskové volební komise. Volba prezidenta České republiky 12. a 13.ledna 2018