Stanovení přechodné úpravy provozu – opatření obecné povahy veřejná vyhláška. Omezení na silnici III/321 1 Třebešov