Záměr Obce Třebešov za účelem uzavření Dohody o zvýšení pachtovného pozemek p. č. 3206/0