Zavěrečný účet Svazku obcí Dolní bělá za rok 2016.