Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy- Opatření k zápisu