Obec Třebešov-Rozpočtové opatření č.1/2020-SCH 13.3.2020