Název dokumentu Datum vyvěšení Datum sejmutí Zhotovitel dokumentů Formát dokumentu
Metodický pokyn č. 1/2010 – transformace ZVS do povodí Labe  MZ ČR   09.12.2010  09.01.2011  MZ ČR

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce  09.12.2010  16.12.2010 OU Třebešov

 

Pozvánka na schůzi DSO Dolní Bělá + Návrh rozpočtu DSO Dolní Bělá na rok2011

02.12.2010 21.12.2010 DSO Dolní Bělá

 

Oznámení o veřejném projednání návrhu zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje

29.11.2010 30.12.2010 KÚ KHK

 

Návrh rozpočtu Mikroregionu Rychnovsko na rok 2011 27.11.2010 16.12.2010 Mikroregion RK

 

Úprava rozpočtu č.2 rok 2010 VSCS  24.11.2010  09.12.2010  DSO VSCS   
Pozvánka na 43. zasedání VSCS  24.11.2010  09.12.2010   DSO VSCS   
Schválení jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Třebešov  22.11.2010  22.12.2010  PÚ RK   
Oznámení výběrového řízení č. HMSR/137/2010 2. kolo  08.11.2010  08.12.2010  ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových   
Oznámení o konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby  06.11.2010  12.11.2010  MÚ RK   
Pozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva obce Třebešov  06.11.2010  15.11.2010  OÚ Třebešov   
Výsledky voleb do zastupitelstva obce  16.10.2010  15.11.2010  MÚ RK   
Rozhodnutí schválení  komletních pozemkových úprav Hřibiny – Ledská  06.10.2010  06.11.2010  PÚ RK   
Pozvánka na schůzi DSO Dolní Bělá dne 12.10.2010  05.10.2010  12.10.2010  DSO Dolní Bělá   
Výzva ke kácení a okleštění stromoví  01.10.2010  30.11.2010  ČEZ   
Oznámení o místě konání voleb do zastupitelstva obce  30.09.2010  16.10.2010  OÚ Třebešov   
Pozvánka na 42 zasedání VSCS dne 5.10.2010  27.09.2010  05.10.2010  DSO VSCS   
Pozvánka na veřejnou schůzi ZO dne 24.09.2010  16.09.2010  24.09.2010   OÚ Třebešov   
Jmenování členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí  15.09.2010  16.10.2010   OÚ Třebešov   
Veřejná vyhláška – Územní rozhodnutí projekt “Chodníky Třebešov “  15.09.2010  30.09.2010  MěÚ RK   
Oznámení záměru prodeje p.č. 61/2 v k.ú. Třebešov  25.08.2010  27.09.2010    OÚ Třebešov   
Stanovení počtu členů okrskové komise, počtu volebních okrsků a jmenování zapisovatelky  16.08.2010  16.11.2010  OÚ Třebešov   
Pozvánka na 23. veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebešov  14.08.2010  24.08.2010   OÚ Třebešov   
Oznámení výběrového řízení č. HMSR/137/2010 1. kolo  14.08.2010  31.08.2010  ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových   
Oznámení o vystavení zpracovaného návrhu JPÚ Třebešov  04.08.2010  04.09.2010  PÚ Rychnov n/K.   
Stanovení počtu členů ZO Třebešov na příští volební období  15.07.2010  10.08.2010  OÚ Třebešov   
Pozvánka na 41. mimořádné zasedání VSCS  13.07.2010  21.07.2010  DSO VSCS   
Oznámení záměru prodeje p.č. 3383 v k.ú. Třebešov  15.06.2010  22.06.2010   OÚ Třebešov   
Pozvánka na 22. veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebešov  15.06.2010  22.06.2010   OÚ Třebešov   
Pozvánka na schůzi DSO VSCS  09.06.2010  29.06.2010  DSO VSCS   
Závěrečný účet DSO VSCS za rok 2009  09.06.2010  29.06.2010  DSO VSCS   
Pozvánka na jednání svazku obcí Dolní Bělá  08.06.2010  16.06.2010  DSO Dolní Bělá   
Závěrečný účet + Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Rychnovsko za rok 2009  04.06.2010  24.06.2010  DSO Mikroregion Rychnovsko   
Veřejná vyhláška – zahájení územního řízení stavba”Třebešov – chodníky”. + Přehledová mapa  01.06.2010  16.06.2010  MěÚ RK    
 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Třebešov za rok 2009  28.05.2010  22.06.2010  OÚ Třebešov   
Závěrečný účet Obce Třebešov za rok 2009  28.05.2010  22.06.2010  OÚ Třebešov   
Rozvaha + příloha za rok 2009 Obec Třebešov  28.05.2010  22.06.2010  OÚ Třebešov   
Výkaz plnění rozpočtu 2009 Obec Třebešov  28.05.2010  22.06.2010  OÚ Třebešov   
Závěrečný účet DSO Svazek obcí Dolní Bělá za rok 2009   28.05.2010  16.06.2010  DSO Dolní Bělá   
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazek obcí Dolní Bělá, za rok 2009   28.05.2010  16.06.2010  DSO Dolní Bělá   
Výkaz plnění rozpočtu 2009 DSO Dolní Bělá  28.05.2010  16.06.2010  DSO Dolní Bělá   
Vyhláška – Vyměření daně z nemovitosti na rok 2010  30.04.2010  31.05.2010  FU Rychnov nad Kněžnou   
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebešov 11.5.2010  26.04.2010  11.05.2010  OÚ Třebešov   
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebešov 16.3.2010  08.03.2010  16.03.2010  OÚ Třebešov   
Návrh rozpočtu obce Třebešov na rok 2010  20.02.2010  10.03.2010  OÚ Třebešov