Název dokumentu Datum vyvěšení Datum sejmutí Zhotovitel dokumentů Formát dokumentu
OZV č. 1/2013 o místním poplatku 21.12.2013 06.01.2014 OÚ Třebešov        
Pozvánka na zasedání DSO Dolní Bělá + návrh rozpočtu 12.12.2013 19.12.2013 DSO Dolní Bělá  
 
Pozvánka na 17. veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebešov 10.12.2013 20.12.2013 OÚ Třebešov     
Návrh rozpočtu obce Třebešov na rok 2014 03.12.2013   20.12.2013 OÚ Třebešov       
Pozvánka na 55. zasedání VSCS + návrh rozpočtu 2014 29.11.2013 17.12.2013 DSO VSCS   
 
Pozvánka na zasedání DSO Mikroregion Rychnovsko + návrh rozpočtu 19.11.2013 27.11.2013  DSO Mikroregion Rychnovsko   
 
VV Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje KHK 11/2011-11/2013 – návrh 25.10.2013 17.11.2013  KÚ KHK  
Volby Poslanecké směmovny Parlamentu ČR – Pozvánka na I. zasedání okrskové volební komise 05.10.2013  25.10.2013   OÚ Třebešov    
Volby Poslanecké směmovny Parlamentu ČR –  jmenování zapisovatelky 02.10.2013  25.10.2013    OÚ Třebešov    
Pozvánka na zasedání DSO Dolní Bělá 27.09.2013  08.10.2013  DSO Dolní Bělá  
ČEZ- upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 27.09.2013  30.11.2013    OÚ Třebešov    
Volby Poslanecké směmovny Parlamentu ČR – Stanovení počtu členů okrskové volební komise, počtu volebních okrsků. 23.09.2013  25.10.2013    OÚ Třebešov     
Pozvánka na 54. zasedání VSCS 10.09.2013  01.10.2013  DSO VSCS   
Pozvánka na 16. veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebešov 10.09.2013  20.09.2013   OÚ Třebešov    
Záměr pronájmu čp. 33 01.07.2013  30.09.2013    OÚ Třebešov    
Pozvánka na 15. veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebešov 17.06.2013  26.06.2013   OÚ Třebešov     
Rozvaha, výsledovka + příloha Obce Třebešov k 31.12.2012 10.06.2013 26.06.2013    OÚ Třebešov   
Zpráva o vysledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 10.06.2013 26.06.2013    OÚ Třebešov   
závěrečný účet obce Třebešov – inventarizační zpráva 10.06.2013 26.06.2013    OÚ Třebešov