Název dokumentu Datum vyvěšení Datum sejmutí Zhotovitel dokumentů Formát dokumentu
Výzva k podání nabídky pro výběr uchazeče na zpracování územního plánu Třebešov 06.01.2011 30.01.2012 OÚ Třebešov  
Zadání územního plánu Třebešov 28.12.2011 31.01.2012 MÚ RK  
Informace k novele zákona o dani z nemovitostí 27.12.2011 31.01.2012 FÚ RK  
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebešov 30.11.2011 15.12.2011 OÚ Třebešov  
Návrh rozpočtu Mikroregionu Rychnovsko na rok 2012 30.11.2011 20.12.2011 DSO Mikroregion Rychnovsko  
Návrh rozpočtu DSO VSCS na rok 2012 + pozvánka na 47. zasedání 29.11.2011 20.12.2011 DSO VSCS  
 
Návrh rozpočtu DSO Dolní Bělá na rok 2012 25.11.2011 13.12.2011 DSO Dolní Bělá  
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 07.10.2011 07.11.2011 ČEZ  
Veřejná vyhláška – změna č. 15 územního plánu města Rychnov nad Kněžnou 21.09.2011 15.11.2011 MÚ RK  
 
 
Pozvánka na zasedání VSCS 12.09.2011 20.09.2011 VSCS  
Veřejná vyhláška o vydání zásad územního rozvoje královehradeckého kraje 12.09.2011 22.10.2011 KÚ KHK  
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebešov 12.09.2011 23.09.2011 OÚ Třebešov  

Záměr obceTřebešov pronajmout obecní cesty a čp. 33 v obci Třebešov

06.09.2011 23.09.2011 OÚ Třebešov  
Záměr obce Třebešov prodat pozemky 06.09.2011 23.09.2011 OÚ Třebešov  
Záměr obce Třebešov darovat pozemky 06.09.2011 23.09.2011 OÚ Třebešov  
Veřejná vyhláška – změna č. 14 územního plánu města Rychnov nad Kněžnou 03.09.2011 18.10.2011 MÚ RK  
Veřejná vyhláška – Oznámení o projednání zadání územního plánu Třebešov 01.09.2011 01.10.2011 MÚ RK  
Veřejná vyhláška – zahájení řízení o návrhu územního plánu Černíkovice 30.07.2011 15.09.2011 MÚ RK  
Nařízení č. 2/2011 o možnosti převzetí lesní hospodářské osnovy 30.07.2011 31.08.2011 MÚ RK  
Veřejná vyhláška – změna č. 13 územního plánu města Rychnov nad Kněžnou 09.07.2011 31.08.2011 MÚ RK  
Veřejná vyhláška – Prodloužení kanalizace p.p.282/12 09.07.2011 31.08.2011 MÚ RK  
Pozvánka va veřejné zasedání zastupitelstva obce 18.06.2011 27.06.2011 OÚ Třebešov  
Veřejná vyhláška – změna č. 12 územního plánu Rychnov nad Kněžnou 04.06.2011 21.07.2011 MÚ RK  
Závěrečný účet + Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Rychnovsko za rok 2010 04.06.2011 21.06.2011 DSO Mikroregion  
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Obce Třebešov za rok 2010 02.06.2011 27.06.2011 OÚ Třebešov  
Rozvaha, výsledovka + příloha Obce Třebešov k 31.12.2010 02.06.2011 27.06.2011 OÚ Třebešov  
Zpráva o vysledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 02.06.2011 27.06.2011 OÚ Třebešov  
Závěrečný účet Obce Třebešov + příloha k účetní závěrce za rok 2010 02.06.2011 27.06.2011 OÚ Třebešov  
 
Oznámení výběrového řízení č. HMSR/137/2010 4. kolo 02.06.2011 03.07.2011 ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  
Veřejná vyhláška ” Prodloužení kanalizece ” p.č. 282/12 28.05.2011 19.06.2011 MÚ RK  
Došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů Sčítání lidu, domů a bytů 17.05.2011 16.06.2011 ČSÚ  
 
Pozvánka na schůzi DSO Dolní Bělá 16.05.2011 24.05.2011 DSO Dolní Bělá  
Veřejná vyhláška – změna č. 11 územního plánu Rychnov nad Kněžnou 12.05.2011 30.06.2011 MÚ RK  
Závěrečný účet VSCS 2010 09.05.2011 26.05.2011 DSO VSCS  
Pozvánka na. zasedání VSCS 09.05.2011 26.05.2011 DSO VSCS  
Závěrečný účet Svazku obcí Dolní Bělá za rok 2010 vč. příloh: Přezkum hospodaření 2010, Výkaz o plnění rozpočtu 122010, Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát 122010 06.05.2011 24.05.2011 DSO Dolní Bělá  
 
 
 
 
Znovuotevření knihovny OU Třebešov 30.04.2011 31.05.2011 OÚ Třebešov  
Veřejná vyhláška ” Projednání územního plánu Rychnov nad Kněžnou “ 27.04.2011 28.05.2011 MÚ RK  
Veřejná vyhláška na “Daň z nemovitosti rok 2011” 27.04.2011 28.05.2011 FÚ RK  
Veřejná vyhláška stavba ” Rodinný dům s garáží ” st.p. č. 282/12, p.p.č. 3370 27.042011 15.06.2011 MÚ RK  
Veřejná vyhláška stavba ” Rodinný dům s garáží ” st.p. č. 282/12, p.p.č. 3371 27.4.2011 15.06.2011 MÚ RK  
Veřejná vyhláška ” Prodloužení vodovodního řadu Třebešov ” p.č. 3384, 282/12 27.04.2011 15.06.2011 MÚ RK  
Zahájení územního a stavebního řízení “RD s garáží” na p.p. 3371 a st.p. č. 282/12 21.03.2011 20.04.2011 MÚ RK  
Zahájení územního a stavebního řízení “RD s garáží, jímka, přípojka vody ” na p.p. 3370 a st.p. č. 282/12 14.03.2011 13.04.2011 MÚ RK  
Zahájení územního řízení “Prodloužení vodovodního řadu” Třebešov p.č. 3384, 282/12 08.03.2011 07.04.2011 MÚ RK  
Pozvánka va veřejné zasedání zastupitelstva obce 08.03.2011 24.03.2011 OÚ Třebešov  
Návrh rozpočtu obce Třebešov na rok 2011 08.03.2011 24.03.2011 OÚ Třebešov  
Informace – seznam pracovišť ČSÚ v Královehradeckém kraji 07.03.2011 08.04.2011 ČSÚ RK  
Informace o konání sčítání lidu v roce 2011 v ČR 06.03.2011 06.04.2011 ČSÚ  
Přerušení provozu knihovny 28.02.2011 01.04.2011 OU Třebešov  
Oznámení o zrušení odloučeného pracoviště Pozemkového fondu ČR v RK 28.02.2011 15.03.2011 Pozemkový úřad RK  
Schválení jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Třebešov 07.02.2011

22.02.2011

Pozemkový úřad RK  
Oznámení o výběrové řízení HMSR/6/2011-3 kolo 24.01.2011 24.02.2011 ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  
Oznámení o uložení písemností p. Petr Školník 11.01.2011 21.02.2011 FÚ RK