Název dokumentu Datum vyvěšení Datum sejmutí Zhotovitel dokumentů Formát dokumentu
Obecně závazná vyhláška č.1/2014,o místním poplatku za provoz systému schromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání a odsraňování komunálního odpadů 19.12.2014 2.1.2015 OÚ Třebešov  
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebešov 10.12.2014 18.12.2014 OÚ Třebešov   
Návrh rozpočtuobec Třebešov 2015  3.12.2014 18.12.2014 OÚ Třebešov   
Pozvánka na jednání valné hromady DSO Mikroregion Rychnovsko 1.12.2014 16.12.2014 DSO Mikroregion Rychnovsko   
Pozvánkana schůzi svazků obcí Dolní Bělá 25.11.2014 10.12.2014 DSO Dolní Bělá   
Návrh rozpočtu svazku obcí dolní Bělá na rok 2015 25.11.2014  10.12.2014 DSO Dolní Bělá   
Pozvánka na zasedání Vodovodního svazu Císařská studánka 20.11.2014 9.12.2014 VsCs  
 

 

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Třebešov

03.11.2014 10.11.2014 OÚ Třebešov   
Výsledky komunálních voleb obce Třebešov 14.10.2014 10.11.2014 OÚ Třebešov   
Pozvánka na 20. veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebešov 10.09.2014 19.09.2014 OÚ Třebešov    
Volby do zastupitelstva obce Třebešov a Senátu Parlamentu České republiky. Stanovení počtu a sídla volebního okrsku, počtu členů okrskové volební komise a stanovení zapisovatelky 26.08.2014 11.10.2014 OÚ Třebešov   
Počet podpisů na petici pro nezávislé kandidáty 17.07.2014 13.10.2014 OÚ Třebešov   
Stanovený počet členů zastupitelstva obce Třebešov 17.07.2014 13.10.2014 OÚ Třebešov   
Záměr směny části pozemku v k.ú. Lipovka 20.06.2014 20.07.2014 OÚ Třebešov   
Pozvánka na 19. veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebešov 07.06.2014 20.06.2014 OÚ Třebešov   
Zpráva o vysledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 03.06.2014 20.06.2014 OÚ Třebešov    
Rozvaha, výsledovka + příloha Obce Třebešov k 31.12.2012 03.06.2014 20.06.2014 OÚ Třebešov   

Závěrečný účet obce Třebešov 2013+ příloha text

03.06.2014 20.06.2014 OÚ Třebešov   
 
 
Volby do Evropského parlamentu 2014. Oznámení o době a místě konání. 05.05.2014 25.05.2014 OÚ Třebešov   
Volby do Evropského parlamentu 2014. Pozvánka na I. zasedání okrskové volební komise 24.04.2014 03.05.2014 OÚ Třebešov   
Veřejná vyhláška – Daň z nemovitosti na rok 2014 24.04.2014 31.05.2014 FÚ KHK  
Volby do Evropského parlamentu 2014. Jmenování zapisovatelky. 09.04.2014 26.05.2014 OÚ Třebešov   
Záměr pronájmu čp. 33 31.03.2014

15.04.2014

OÚ Třebešov   
Volby do Evropského parlamentu 2014. Stanovení členů volební okrskové komise a počtu volebních okrsků  24.03.2014 26.05.2014 OÚ Třebešov    
Pozvánka na 18. veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebešov 13.03.2014 20.03.2014 OÚ Třebešov