Honební společnost Třebešov – Pozvánka na jednání valné hromady