Obec Třebešov- Rozpočtové opatření č. 2/2022 SCH 30.4.2022