Obec Třebešov – Rozpočtové opatření č. 2/2024 – SCH 11042024