Obec Třebešov – Rozpočtové opatření č. 3/2023 – SCH 15. 05. 2023