Obec Třebešov – Stanovení počtu členů OVK, počtu voleb. okrsků a zapisovatele pro volby do Evropského parlamentu