Obec Třebešov- Stanovení počtu členů volební komise.