Obec Třebešov – stanovení počtů okrskové volební komise