Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů