Obecní úřad Třebešov – Informace pro voliče – změna trvalého pobytu od 29. 4. – 7. 6. 2024