SO Dolní Bělá – Pozvánka na schůzi Svazku obcí Dolní Bělá