Proběhl 10. jubilejní třebešovský výlet

25. Matrix Cup, good bye!
6.9.2022
Výsledky komunálních voleb 2022
25.9.2022

Jubilejního 10.třebešovského výletu se v sobotu 13.8.2022 zúčastnilo 56 osob. Nejprve jsme navštívili monumentální chrám Nalezení sv.Kříže v Litomyšli, kde jsme vyslechli varhaní koncert a vystoupali na jeho střechu. Poté jsme poobědvali v zámecké restauraci v Nových Hradech a prohlédli si tamní nádherné zahrady. Po svých se přesunuli do tajuplných Toulovcových maštalí, kde jsme nakonec při opékání vuřtů vyhodnotili povedený výlet. Děkujeme Obci Třebešov za zajištění občerstvení k táboráku a firmě Matrix za bezpečnou dopravu autokarem.