TŘEBEŠOV SI PŘIPOMNĚL STO LET REPUBLIKY ODHALENÍM POMNÍKU

Pozvánka na oslavy 100 let Republiky
30.8.2018
Dovybavení JPO Třebešov
21.1.2019

Obec Třebešov si připomněla sto let od založení Československé republiky. V neděli 30.9. zde byl odhalen pomník se jmény šesti místních legionářů.

„Dne 11. května 1916 nastoupil jsem vojenskou službu u osmnáctého pěšího pluku. V září jsem jel do pole a 11. listopadu šli jsme poprvé do zákopu. 12. listopadu ráno byl jsem již raněn a dostal se do Mariboru. Koncem ledna jel jsem zpět ke frontě. Zatím byla již desátá ofenziva. 12. května 1917 v pět hodin ráno začala bubnová palba. V osm hodin jsem nastoupil do zákopu, který jsem musel hned opustit a uprchnout do sluje, kde jsem s dalšími třinácti druhy zůstal až do tmy. Večer jich jedenáct uprchlo a nás tři potom sebrali Italové. V Itálii jsem byl téměř celou dobu nemocen. 7. února 1918 v den svých dvacátých narozenin přihlásil jsem se jako dobrovolník v táboře českých zajatců v Padole. 19. května jel jsem s prvním praporem beze zbraně na italskou frontu do třetí linie dělat zákopy. V červnu jsme šli do pole, bránili jsme úsek u jezera gardského. Ke konci července byly všechny pluky odvolány do nížiny piavské. Odtud 21. prosince 1918 jeli jsme již do naší republiky. 28. prosince přijeli jsme do Českých Budějovic a odtud dále na východ na Slovensko. V Miškovci zastihl nás 20. května 1919 maďarský vpád. Po téměř čtyřnedělním ústupu byl jsem opět raněn a 1. března 1920 byl jsem propuštěn jako válečný invalida a nastoupil jsem cestu domů, do Třebešova,“ napsal do svého deníku František Šabata, italský legionář, jehož uniforma je vystavena v rychnovském muzeu. Jeho jméno je nyní spolu s pěti dalšími legionáři zvěčněno na novém pomníku, který odhalili na kraji obce Třebešov, směrem k Černíkovicím.

 

Slova Františka Šabaty citoval regionální historik a kurátor sbírkových fondů Městského muzea Žamberk Jindřich Žák, který ve svém proslovu před odhalením pomníku připomněl fakta o založení republiky. Pak už místostarosta Třebešova Radek Barvíř nový pomník odhalil a více než sto přítomných lidí vyslechlo státní hymnu.

Řeč před pískovcovým monumentem pronesl i černíkovický farář Jan Bystrý, který pomníku následně požehnal.

„Proč dnes stavíme takové pomníky? Zaprvé si musíme připomenout hrdinství našich předků. V tomto případě tedy šesti třebešovských legionářů. Druhým důvodem je vytvoření pevného bodu pro generace našich dětí a vnuků, který bude toto hrdinství připomínat,“ uvedl závěrem generální ředitel společnosti MATRIX, a.s. Libor Burian.

Slavnostní akt byl vyvrcholením celodenních oslav, které v Třebešově zorganizovala obec ve spolupráci s místní firmou MATRIX. Celý program zahájila svatováclavská mše v místní kapli. Pak se pokračovalo v parku, kde hrály kapely Zakoplaho band a 1. Východočeská stabilní dechovka. Přistaveny byla historická vozidla, skákací hrad a plno dalších atrakcí pro děti. Nechyběla ani třebešovská hasičská stříkačka z roku 1884.

K odhalení pomníku se šlo ve 14 hodin v dlouhém slavnostním průvodu v jehož čele kráčeli vlajkonoši nesoucí prapory obce a místních hasičů a myslivců.

Třebešov tak má od minulé neděle další pomník. K tomu připomínajícímu pohřebiště lidu popelnicových polí přibyl druhý sloužící jako vzpomínka na vznik Československa a šest mužů, kteří hrdinně bojovali na frontách první světové války.

Co památník ukazuje?

Nový památník v Třebešově je zhotoven z pískovce se siluetou české vlajky. Jeho podoba vychází z historického hraničního patníku. Horní kovový štít znázorňuje sté výročí republiky, je zde stínohra letopočtů 1918 a 2018. V dolní části památníku jsou jména šesti třebešovských legionářů. V památníku je také otvor, kterým vždy 28. října v 10 nebo 11 hodin (podle změny času) projde sluneční paprsek, který osvítí lipový list na podstavci. Památník zrealizovali architekti z ateliéru SAP.

Zdroj: Orlický týdeník
Foto: Jiří Novotný