Uctění památky bratrům hasičům
19.9.2021
Výsledky voleb do PS 2021
12.10.2021

BERÁNEK 2021

11. září 2021 se v ranních hodinách začala na místní sportoviště sjíždět hasičská technika. Důvodem bylo konání 15. ročníku hasičské soutěže v netradičním požárním útoku O Třebešovského beránka. Této akce se zúčastnilo 9 družstev mužů a 3 družstva žen ze širokého okolí.

Tradičním účastníkem jsou hasiči ze sousedních Černíkovic, kteří nevynechali dosud ani jeden ročník. Náš sbor zapojuje do soutěže družstvo mužů i žen.

Naše ženy letos zvítězily již potřetí v řadě. Muži překonali sami sebe a brali rovněž 1. místo, což se jim v celé historii podařilo pouze 2x a to v roce 2013 a letos. A tak náš sbor slavil double.

Nad dodržením pravidel bděli kvalifikovaní rozhodčí. Čas pokusu zaznamenala

elektronická časomíra obsluhovaná starostou OSH Jiřím Řeháčkem. O doprovodné slovo a hudební doprovod se postaral Zdeněk Kopecký zvaný Čenda.

V odpoledních hodinách proběhl 7. ročník soutěže Třebešovský železný hasič          

v disciplínách TFA pod vedením Jiřího Růžičky ml.

Ceny účastníkům předali starosta obce Jaroslav Hovorka, starosta OSH Jiří Řeháček, starosta sboru Jiří Hlavsa a velebný pán Mgr. Jan Bystrý.

Sponzory soutěže byli obec Třebešov, maso–uzeniny Dusbaba a místní sbor.

Spolu s účastníky soutěže se již těšíme na příští ročník, který se uskuteční 10. září 2022.