Mikroregion RK- Pzvánka na valnou hromadu. Návrh rozpočtu na rok2023. Středně dobý výhled na rok 2024-2025