Obec Třebešov- Rozpočtové opatření v pravomoci starosty obce, č/7 2022