Obec Třebešov – Pozvánka na 1. ustavující veřejné zasedání Obce Třebešov