Obec Třebešov – Stanovení počtu členů volební okrskové komise pro volbu prezidenta České republiky