Obec Třebešov – Rozpočtové opatření č. 5/2023 – SCH 22. 09. 2023