Obec Třebešov – Rozpočtové opatření č. 6/2023 – SCH 07. 11. 2023